Upphandling

Syftet med projektet är att genomföra en upphandling av ett vårdinformationssystem (kärnsystem).

Systemet kommer att stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt. Det kommer förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ha en aktiv del i och ta ansvar för sin hälsa och sjukvård. Vårdgivare får ett verktyg så att arbetet med kvalitets- och ledningssystem blir lättare.

Sidan uppdateras med mer information inom kort.

Senast uppdaterad: 2017-05-05 15:09