Jag vill vara med!

Framtidens vårdinformationsmiljö är för verksamheten och ska därför skapas av densamma. De som kravställer systemet, utvecklar arbetssätten och alla andra som arbetar med framtidens vårdinformationsmiljö kommer från vården.

Två områden att engagera sig i

Kärnsystemet

Jag vill engagera mig i arbetet med det system som kommer att bli mitt primära arbetsredskap, som jag använder i mitt dagliga arbete.

Arbetssättet och informationshantering

Jag vill engagera mig i arbetet med att etablera gemensamt arbetssätt och samma tolkning av information i hela regionen.

Engagera dig genom att

  • Aktivt delta i arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö
  • Delta i referensgrupper
  • Delta i kortare workshop inom specifika, avgränsade områden
  • Ta emot studiebesök

För dig som är...

Chef

Arbetet med att etablera framtidens vårdinformationsmiljö kommer att påverka alla verksamheter och medarbetare i vården. Genom att delta i arbetet får ni möjlighet att påverka den framtida arbetssituationen.

När programmet efterfrågar resurser sker detta via förvaltningsledningen och av dem utsedda kontaktpersoner. Våra behov beskrivs i en uppdragsbeskrivning. De medarbetare som deltar i arbetet måste kunna företräda sin verksamhet och sin profession och gärna ha god förmåga att skapa förtroende och engagemang.

Om du har medarbetare som du önskar deltar i programmets arbete, kontakta programledare Annika Mortensen, E-postadress.

Medarbetare

Vill du engagera dig och delta i arbetet prata med din chef.

Annika Mortensen

Programledare
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20