Vårdens vardag tar plats i upphandlingen

Den 29 april arrangerade Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) en workshop för att analysera vårdövergångar mellan kommun och landsting. Representanter från slutenvården, primärvården, kommunen och ambulansen bidrog aktivt i kravinsamlingen inför upphandlingen av ett nytt kärnsystem.

Hur kan ett IT-stöd förbättra vårdövergångarna mellan kommun och landsting? Det undersökte de 20 personer från olika delar i vården som deltog i workshopen som FVM arrangerade på Gullbergsvass i slutet av april. Under workshopen kartlades vilka behov av information som finns i samband med vårdövergångar.

Övningen baserades på scenarier hämtade ur vardagen. På plats som deltagare i workshopen var bland annat ambulanssjuksköterska, biståndshandläggare, distriktsköterska, verksamhetschef och vårdplaneringsansvariga.

Workshopen är ett exempel på hur verksamhetens kompetens tas tillvara i upphandlingen och hur vårdens verklighet påverkar kravställningsarbetet. Övningen resulterade bland annat i utförliga problembeskrivningar av dagens situation och över 50 lösningsförslag inför framtiden. Resultatet av workshopen ligger, tillsammans med resultat från andra liknande övningar, till grund för kravställningsarbetet och är en viktig del av upphandlingens arbete.

FVM är verksamhetsdrivet, det innebär att det är verksamhetens behov som styr arbetet och att verksamhetens deltagande i arbetet är en framgångsfaktor. I höst planeras exempelvis en serie med fokus-workshops för att samla in krav till upphandlingen av ett kärnsystem från ännu fler professioner och specialistområden runt om i regionen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17