Det här ska vi uppnå

Ökad patientnöjdhet

Patienten kan ta del av och bidra med information om sig själv och sin vård. Ökade förutsättningar för delaktighet ger patienten större möjlighet att ta ansvar för sin hälsa och sjukvård.

Höjd vårdkvalitet och patientsäkerhet

Informationen är lättillgänglig och standardiserad vilket bidrar till att rätt information finns på rätt plats och i rätt tid. Samverkan blir enklare när alla har samma information.

Bättre arbetsmiljö

 

Bättre överblick och tillgång till rätt information ger mindre tid för dubbeldokumentation och mer tid till patienten.

Förbättrat ledningsstöd

Tillgång till realtidsinformation underlättar planering, prioritering och styrning. Det blir lättare att mäta och följa upp verksamheten och säkerställa att resurser användas på ett effektivt sätt.

All information som behövs för- eller skapas i vården kommer att vara tillgänglig för alla som är involverade.

Regionen kommer att har ett gemensamt sätt att hantera vårdinformation på. Vi kommer vara eniga i när och hur information dokumenteras. Det vi dokumenterar i form av termer och begrepp kommer att vara standardiserat och vi har en gemensam förståelse för hur vi tolkar informationen när vi tar del av den och använder den.

För att nå framtidens vårdinformationsmiljö krävs att ett antal saker finns på plats:

  • Ett nytt kärnsystem – upphandlat och infört.
  • En regiongemensam informationshantering i form av standardiserade termer och begrepp samt att vi tokar dessa på samma sätt överallt.
  • En gemensam syn på när och hur information dokumenteras samt när och hur vi tar del av och använder informationen.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20