Förbättrat ledningsstöd

Effektiv resursanvändning

Med korrekt, aktuell och tillgänglig data som stöd för beslut möjliggörs ständig förbättring av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Stöd i arbetet med planering, prioritering och styrning utökas och vi få bättre förmåga att mäta och följa upp verksamheten. Då kan vi använda våra resurser mer effektivt.

Läs om våra tre andra mål också:

Senast uppdaterad: 2017-06-15 10:03