Vanliga frågor

Vilka system kommer att ersättas?

System som Melior, AsynjaVisph, Obstetrix och Elvis kan tän­kas ersättas. Men det är inte riktigt så enkelt och inte helt säkert.

Upphandlingen av kärnsystemet är i en fas där arbetet med att ställa krav på systemet är under absolut sekretess. Det innebär att det inte går att säga något om systemets omfattning eller dess funktioner innan en leverantör är utsedd. Sekretessen ska säkerställa att varje möjlig leverantör får samma information.

Vill du läsa mer om upphandlingen och hur den går till kan du läsa mer här.

Senast uppdaterad: 2017-05-31 13:51