Så här ska vi göra det

All information som behövs för- eller skapas i vården kommer att vara tillgänglig för alla som är involverade. Regionen kommer att har ett gemensamt sätt att hantera vårdinformation på. Vi kommer vara eniga i när och hur information dokumenteras. Det vi dokumenterar i form av termer och begrepp kommer att vara standardiserat och vi har en gemensam förståelse för hur vi tolkar informationen när vi tar del av den och använder den.

Kärnsystem

Kärnsystemet – det system som kommer att bli vårdpersonalens primära arbetsredskap i det dagliga arbetet – ska upphandlas.

Upphandlingen kommer att ske genom så kallad konkurrenspräglad dialog. Det innebär att vi för en dialog med leverantörerna om hur vi tillsammans kan skapa bästa möjliga lösning för oss utifrån våra behov och deras kreativa och affärsmässiga lösningar.

De krav som finns på lösning och system specificeras är vårdpersonal. Kravarbetet är uppdelat på ett antal olika verksamhets- och specialistområden.  

Läs mer om upphandlingsprojektet 

Arbetssätt

För att kunna använda det nya kärnsystemet på bästa sätt behöver hela regionen ha samma syn på när och hur information dokumenteras samt när och hur vi tar del av och använder informationen. Regionen behöver gemensamma termer och begrepp samt att dessa tolkas på samma sätt överallt.

Vi kommer tillsammans med verksamheten möjliggöra förändringsprocessen genom att planera, leda, koordinera och ta fram nödvändiga verktyg för att kunna enas kring arbetssätt, processer, termer och begrepp.

Läs mer om verksamhet och informatikprojektet

Tekniska förutsättning

På IT-sidan jobbar vi på att skapa förutsättningar och förbereda inför framtidens vårdinformationsmiljö och dess innehåll.  

Läs mer om teknikprojektet

Införa systemet

Ett införande av ett system kräver förberedande aktiviteter i form av design, konfiguration och utbildning innan det är dags för utrullning. Detta arbete kommer att starta under 2018.  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20