Verksamhet och informatik

Införandet av den nya vårdinformationsmiljön kommer att fungera som en katalysator för ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg i Västra Götalandsregionen.

Projektet ska möjliggöra denna förändringsprocess genom att planera, leda och koordinera den nödvändiga verksamhetsutvecklingen.

Projektet jobbar främst jobba med förändringsledning och kommunikation men också med att skapa ett regiongemensamt arbetssätt kring processer och informationshantering.

Just nu pågår rekrytering av projektledare.

Dokument

Projektdirektiv - Beskriver projektets uppdrag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20