Det här ska vi uppnå

All information som behövs för- eller skapas i vården kommer att vara tillgänglig för alla som är involverade.

Regionen kommer att har ett gemensamt sätt att hantera vårdinformation på. Vi kommer vara eniga i när och hur information dokumenteras. Det vi dokumenterar i form av termer och begrepp kommer att vara standardiserat och vi har en gemensam förståelse för hur vi tolkar informationen när vi tar del av den och använder den.

För att nå framtidens vårdinformationsmiljö krävs att ett antal saker finns på plats:

  • Ett nytt kärnsystem – upphandlat och infört.
  • En regiongemensam informationshantering i form av standardiserade termer och begrepp samt att vi tokar dessa på samma sätt överallt.
  • En gemensam syn på när och hur information dokumenteras samt när och hur vi tar del av och använder informationen.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20