Aktuellt

Senaste nytt

Ombudsfunktionen försvinner

Ombudsfunktionen - e-tjänsten Dela journal kommer att tas bort innan sommaren 2018.

Högsta förvaltningsdomstolens utslag går på Datainspektionens linje och stjälper kammarrättens dom. Ombudsfunktionen som finns i e-tjänsten Journalen strider mot patientdatalagen, enligt domstolen.

Läs hela pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 2017-12-20 09:07