Nyhetsbrev Journal via nätet

Nyhetsbrev

16-åringar kan läsa journalen via nätet från den 1 november. I dag är åldersgränsen för att logga in med e-legitimation och läsa sin journal via nätet 18 år, men från och med den 1 november blir det möjligt att göra detta redan som 16-åring. 16- och 17-åringarna kommer då precis som vuxna att kunna läsa information som journalförts från de datum som respektive journalsystem tidigare anslutits till e-tjänsten – i VGR den 1 juni 2016 för sjukhusens journalsystem Melior och den 1 november 2016 för Närhälsans, Habilitering och hälsas och Hjälpmedelscentralens system AsynjaVisph.

Senast uppdaterad: 2017-04-06 14:00