Projekt Journal via nätet/NPÖ del 2

Journalinformation från hälso-och sjukvårdsbesök i Västra Götaland görs tillgänglig för invånarna via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet är att man ska kunna ta del av information från samtliga offentliga hälso-och sjukvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen.

Anslutningen av informationen sker etappvis beroende på systemets tekniska färdighet. Det innebär att informationen från olika vårdverksamheteter och system ansluts successivt.

Projektet avser ansluta information från Melior sjukhusens journalsystem, Obstetrix mödrahälsovårdens journalsystem och AsynjaVisph Närhälsans journalsystem samt provsvar, vaccinationer och läkemedel.

Ann Söderström
Hälso- sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Ordförande i IS/IT-ledning bransch Hälso- och sjukvård

Projektägare
Ann Stokland Hagberg
Förvaltningschef Kungälvs sjukhus
Ordförande programstyrgrupp Huvudprocess vård

Styrgrupp, programstyrgrupp Huvudprocess vård
Ann Stokland Hagberg, ordförande
AnnSofie Ardfeldt, VGR-IT
Benny Johansson, representant verksamhet och IT, Närhälsan
Boel Mörck, representant verksamhet och medicinskt sakkunnig, SU
Camilla Augustin, OL-IT Huvudprocess Vård VGR IT
Christer Printz, representant verksamhet och medicinskt sakkunnig, Skaraborgs sjukhus
Ingela Jägerstedt-Larsson, representant Objekt huvudprocess vård
Fredrik Rubinstein OL-IT Huvudprocess Vård VGR IT
Iris Eriksson, OSSV Huvudprocess Vård
Margareta Johnsson, representant verksamhet, Södra Älvsborgs sjukhus
Pelle Hådding, representant verksamhet, Habilitering och Hälsa

Beredningsgrupp
Ingela Jägerstedt-Larsson
Patrik Mattsson, enhetschef e-Hälsoenheten
Christina Fagerberg, huvudprojektledare
Elisabeth Wehlander, samordnare verksamhet
Jonas Jespersson, IT projektledare
Per Wiger, chefläkare, Alingsås lasarett
Iris Eriksson, OSSV Huvudprocess vård
Stefan Jernfröjd, OSS-IT Journalen/NPÖ
Magnus Söderbergh, chefläkare NU-sjukvården
Monica Radeberg, chefläkare Närhälsan

Projektgrupp
Christina Fagerberg
Jonas Jesperson
Elisabeth Wehlander 
Lena Bernhardsson

Arbetsgrupp verksamhet – kommunikation
Christina Fagerberg, huvudprojektledare Koncernkontoret 
Lena Bernhardsson, representant Huvudprocess vård
Elisabeth Wehlander, Koncernkontoret
Barbro Thomasson, OSSV AsynjaVisph
Anna Erneborn, regional förvaltare Melior
Anette Bertilsson, OSSV Journalia
Catharina Jernfröjd, OSSV Läkemedel
Marianne Olsson, OSSV Labb

 

Arbetsgrupp IT
Jonas Jesperson IT-projektledare
Resurser från VGR-IT, ICC och Infrastruktur & Applikation
Christian Hilmersson, Införandekoordinator Inera AB
Eva-Lis Språng, OS-IT AsynjaVisph
Eva-Lotta Sedeborg, OS-IT Journalia
OS-IT Melior
OS_IT Obstetrix

Adjungerade
Ragnar Lindblad, medicinskt sakkunnig, talesperson mot media
Erika Memborn, Jurist
Mats Lööf, medicinskt sakkunnig, informatik
Elin Fritiofsson, kommunikatör, Koncernkontoret
Lill Valestrand, Sakkunnig säkerhet-informationssäkerhet
Carolina Jansson, OLV Ordination förskrivning
Lena Gotthardsson, OLV Diagnostik utredning
Stefan Jernfröjd, OSS-IT Journalen/NPÖ
Joakim Linnås, OSS-IT Melior
Jan Kallenberg, redaktör 1177
Ulrika Johansson, webbredaktör 1177.se

Referensgrupper
Patientmedverkan
Facklig grupp
Chefsläkargruppen
Medicinska sektorsråd

Inera

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Inera leds av en politisk styrelse. Styrelsen består av två politiker från respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från den styrande majoriteten och en från oppositionen. 

Inera
Nationellt ramverk
Delaktiga patienter berättar
Din journal på nätet - slutrapport förstudie
Nationell handlingsplan för e-hälsa
Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22