Nyheter Kom HIT Flykting

Vikarierar du i sommar? Kolla in allt material som redan finns färdigt på vår hemsida - ladda ner, skriv ut och använd på din arbetsplats redan idag!

KomHIT Flykting presenterade sitt arbete under Vetenskapsfestivalen i Göteborg under temat "Translation slam".

Nu finns KomHIT Flyktings informationsfilm om projektet även med engelsk text.

Vissa procedurer är besvärligare än andra att förklara för en patient, även om patienten och vårdgivaren pratar samma språk. Än mer om vårdgivaren och patienten har olika språk och kommer från olika kulturer.

Under Barnrättsdagarna i Örebro fick vi i KomHIT Flykting chans att träffa många intresserade besökare. Den vanligaste reaktionen var igenkänning inför de utmaningar vi beskriver; svårigheter att nå fram eller förstå enkel information i mötet med en person som inte pratar samma språk.

Senast uppdaterad: 2017-05-18 13:01