Nyheter Kom HIT Flykting

Nu erbjuder VGR-projektet KomHIT Flykting en kostnadsfri och verksamhetsanpassad information eller utbildning för barnmorskor i hela vårdkedjan, före, under och efter förlossning.

Nu introducerar KomHIT Flykting Apoteksboken, en sammanställning av bildstöd relevanta för samtal mellan apotekspersonal och kunder, som behöver hjälp i sin kommunikation.

Västra Götalandsregionens handlingsplan ”För varje människa”, är Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter. I planen finns konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet och icke-diskriminering.

På VGR-projektet KomHIT Flyktings hemsida finns nu flera nya bildstöd som kan användas av personal på BVC när de möter vårdnadshavare som inte pratar svenska.

I nästa vecka infaller den europeiska logopedidagen. Temat för i år är AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Projektet KomHIT Flykting drivs av Dart – ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. På Dart arbetar man med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Lär dig mer om Dart på vår hemsida eller på Sahlgrenskas Instagramkonto - som vi är värdar för den här veckan!

Under våren fortsätter VGR-projektet KomHIT Flykting att erbjuda utbildningsdagar till verksamheter som deltar i projektet. Utbildningen omfattar en heldag och är kostnadsfri för deltagande verksamheter. Tre separata utbildningstillfällen erbjuds under våren; 26 mars, 18 april och 22 maj.

Nu finns flera nya material ute på KomHIT Flyktings hemsida, bland annat bland annat bildstöd om att lämna urinprov hemma, provtagning med bedövningsplåster och bildstöd som visar hur det går till när en nål ska sättas eller tas bort ur en venport*.

I veckan anordnade VGR-projektet KomHIT Flykting en utbildningsdag för Tolkförmedling Västs översättare. Översättarna fick kunskap om hur och varför bildstöd används inom vården och de fick också lära sig att använda bildstödsverktyget bildstod.se för att översätta direkt i webbverktyget.

”Av översättningarna som kommit in i det här projektet har jag nu kunnat skapa en databas av terminologi som kan återanvändas inom hälso- och sjukvård och tandvård, i olika mjukvaror och applikationer”, säger Katarina Mühlenbock, datalingvist och fil dr i språkteknologi. ”Återanvändning av resurser som redan finns är verkligen något jag brinner för”.

Du ska träffa en patient som pratar dari och undrar om det finns några bildstöd på KomHIT Flyktings hemsida som du skulle kunna använda för att underlätta i kommunikationen. Hur ska du göra för att snabbt kolla det?

Nu har det lanserats en översättningsfunktion i bildstod.se.- Vi har översatt ungefär 7000 ord och meningar inom projektet, säger logoped Susanne Bäckström som är KomHIT Flyktings kontaktperson mot Tolkförmedling Väst.

Under året har Barn- och ungdomspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram bildstöd tillsammans med KomHIT Flykting. Bildstöden översätts till tio språk och används i mötet med patienter som inte pratar svenska.

I projektet KomHIT Flykting tillverkas kommunikationsstöd för vårdpersonal att använda tillsammans med patienter som inte pratar svenska. Men hur ser kommunikationsstöden ut? Och hur går kommunikationen till?

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger. I våras inledde Mini-Maria ett samarbete med KomHIT Flykting för att ta fram bildstödsmaterial som personalen på Mini-Maria kan använda sig av i mötet med unga som pratar begränsad eller ingen svenska.

Då var det dags att snöra på sig de bekväma skorna för några heldagar på Svenska mässan i Göteborg den 14-16 november. Det handlar om utveckling av den offentliga sektorn och KomHIT Flykting kommer att finnas i Västra Götalandsregionens monter för att samtala med besökare på mässan och för att visa sitt kommunikationsmaterial.

Allt fler verksamheter samarbetar med KomHIT Flykting och nytt material kommer kontinuerligt ut på hemsidan – men vad händer sen? I sin implementeringsstudie som rörde användande av bildstöd på en neonatalavdelning uppmärksammade Malin Karlsson och Åsa Blom vikten av ansvariga på varje avdelning och rutiner kring hanteringen. Detta har vi tagit fasta på då vi erbjuder utbildning för samtliga deltagande verksamheter som berör just detta.

I dagarna publicerade KomHIT Flykting nytt bildstödsmaterial på sin webbplats. Materialet är framtaget i samarbete med NU-sjukvården.

Efter intensiva dagar i Stockholm på eFörvaltningsdagarna kan KomHIT Flykting konstatera att behovet av stöd i kommunikationen med samhällsmedborgare som inte pratar svenska är massivt. Hälso- och sjukvården har genom KomHIT Flykting fått tillgång till ett mycket konkret hjälpmedel som många andra aktörer i samhället ser skulle vara mycket användbart även för dem.

Lorna Bartram, en av medarbetarna i projektet KomHIT Flykting, har tillsammans med sin kollega Pac Lau tagit fram en app för kommunikation mellan vårdgivare och arabisktalande patienter. Genom att trycka på bilder och text på svenska eller arabiska kan du få innehållet uppläst på båda språken.

"Är det här något som hänt dig?" Samtal om könsstympning blir lättare med bildstöd.

Vikarierar du i sommar? Kolla in allt material som redan finns färdigt på vår hemsida - ladda ner, skriv ut och använd på din arbetsplats redan idag!

KomHIT Flykting presenterade sitt arbete under Vetenskapsfestivalen i Göteborg under temat "Translation slam".

Nu finns KomHIT Flyktings informationsfilm om projektet även med engelsk text.

Vissa procedurer är besvärligare än andra att förklara för en patient, även om patienten och vårdgivaren pratar samma språk. Än mer om vårdgivaren och patienten har olika språk och kommer från olika kulturer.

Under Barnrättsdagarna i Örebro fick vi i KomHIT Flykting chans att träffa många intresserade besökare. Den vanligaste reaktionen var igenkänning inför de utmaningar vi beskriver; svårigheter att nå fram eller förstå enkel information i mötet med en person som inte pratar samma språk.