Omställningen i hälso-och sjukvården

Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Omställningen handlar inte om att spara pengar utan om att använda de befintliga resurserna på ett bättre sätt för att möta befolkningsökning och allt större vårdbehov och skapa värde för patienterna.

Fyra områden ingår i arbetet med att ställa om vården:

Målet är en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter. Patienterna ska alltid känna sig trygg och väl omhändertagen i kontakten med vården. Patienten ska också uppleva att vården är lätt att hitta och lätt att komma i kontakt med.

Politiska styrdokument

Presentationsmaterial

Kontakt

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-771177, E-postadress

Jörgen Thorn, projektägare Nära vård, 0700-824794, E-postadress

Lars Wiklund, projektägare Koncentration av vården, 0722-326774, E-postadress

Ann-Marie Schaffrath, projektägare Digitala vårdformer och tjänster, 0705-824148, E-postadress

Karin Möller, projektägare Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 0700-206600, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-24 14:11