Utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen fungerar till vissa delar bra, men trots detta finns det ojämlikheter och brister i vården. Det kan handla om långa väntetider, bristande samverkan eller otillräckligt med stöd och insatser till barn och anhöriga.

Västra Götalandsregionen har startat ett arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att på sikt uppnå en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling och arbetet ska genomsyras av ett barnperspektiv. Inledningsvis fokuserar vi på gruppen barn och unga med långvarig sjukdom och många vårdkontakter.

På lång sikt ska vi

  • Uppnå en god, sammanhållen hälso- och sjukvård för alla barn och unga
  • Veta vilka behov barn och unga med familjer har
  • Definiera problemområden och finna lösningar
  • Barnsäkra omställningen av hälso- och sjukvården

I arbetsgruppen ingår representanter för den samlade barnsjukvården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Dialog och förankring sker med patienter, anhöriga och med kommunala verksamheter.

Peter Almgren, projektledare, koncernkontoret, E-postadress

Malin Lasu Sundborn, delprojektledare, koncernkontoret E-postadress

Anne-Berit Ekström, Habilitering och hälsa, E-postadress

Maria Söderberg, SkaS, E-postadress

Niklas Segerdahl, Säs, E-postadress

Jens Halldin, Närhälsan,  E-postadress

Maja Berndes, Närhälsan, E-postadress

Karin Andersson, Angereds Närsjukhus, E-postadress

Antonia Reuter, MBHV psykologenheterna VGR E-postadress

Sven Ernstsson, kunskapscentrum psykisk hälsa, koncernkontoret, E-postadress

Suzanne Ågård (ersättare BUP) E-postadress

Lars Ahngnell (ersättare BUP) E-postadress

Arne Nässén Carlanderska allmänmedicin, aE-postadress

 

Peter Almgren

E-postadress
Senast uppdaterad: 2018-02-26 11:24