Stöd och behandling via nätet

Västra Götalandsregionen har under 2017 börjat införa internetbaserat stöd och behandling som en del av utbudet av hälso- och sjukvård.

Stöd och behandling - användningsområden

E-tjänsten Stöd och behandling (SoB) är avsedd att användas när vårdgivare/behandlare interagerar med patienter i en kontinuerlig process, till exempel en behandling med multipla kontakttillfällen och kommunikation mellan patient och behandlare vid flera tillfällen.

SoB kan användas för att administrera internetbaserade behandlingar, till exempel iKBT (se nedan), men kan även användas för "stöd". Med stöd avses här verktyg som stödjer vårdprocesser. Några exempel på användningsområden för stöd är: behandlingsuppföljning, patientutbildning, aktivitetetslogg, matdagbok och sömndagbok.

I nuläget arbetar två personer med införandet av Stöd och behandling i regionen: Anna Trüschel och Tommy Skjulsvik. Har du frågor och vill veta mer om tjänsten så kan du ta kontakt via funktionsbrevlådan E-postadress 

Du kan även ta del av en Powerpointpresentation som ger en introduktion och översikt om stöd i SoB.

Riktlinje - internetförmedlad psykologisk behandling

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade 2018-01-22 om en riktlinje för internetförmedlad psykologisk behandling.

Om 1177 Vårdguidens e-tjänster

Notera att för kunna använda SoB behöver enheten vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här finns information om hur e-tjänsterna fungerar i regionen. Se även denna checklista för uppstart och införande.

Support

Se vårdgivarwebben för regional support om 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Nationell supporttelefon för vårdpersonal: 0771-25 10 10 tonval*1.
Nationell supporttelefon för invånare: 0770-72 00 00.

Nedan finns dokumentation som skapades av införandeprojektet för Stöd och behandling.


 

Stöd och behandling
– en av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare via nätet. Patienten får tillgång till stöd eller behandling via säker inloggning på 1177.se. Västra Götalandsregionen planerar att ansluta till e-tjänsten i april 2017.

Projektet skapar förutsättningar för stöd och behandling via nätet

Projektet Införande av internetbaserat stöd och behandling ska skapa förutsättningar för att verksamheter ska kunna ansluta till e-tjänsten Stöd och behandling, genom att säkerställa processer och ta fram en förvaltningsmodell. I ett första steg kommer ett antal vårdcentraler att börja erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Efter projektet ansvarar den ordinarie organisationen för att initiera internetbaserat stöd och behandling inom andra områden och inom fler verksamheter.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 17:41