Vårdepisodersättning

Västra Götalandsregionen inför under 2018 vårdepisodersättning. Det innebär att i stället för ersättning för en operation eller ett besök (som idag ersätts efter DRG-systemet), får sjukhusen en fast ersättning som omfattar hela vårdinsatsen. Systemet är utformat för att stödja det kvalitetsarbete som kontinuerligt sker på sjukhusen, och ge ekonomiska incitament för kvalitetsförbättringar.

Vårdepisodersättning och har visat sig medföra både bättre hälsoresultat och lägre kostnader där det har införts, både i Sverige och utomlands. Sjukhuset får ett paketpris för alla ingående delar i en definierad vårdepisod och ansvarar för patientens vårdkontakter, inklusive hantering av eventuella komplikationer.

Ersättningens storlek avgörs dels av patientens förutsättningar, dels av resultatet. Ju större vårdbehov patienten bedöms ha desto högre ersättning, ju bättre vårdresultat desto högre ersättning. Om kvalitetsarbetet leder till minskat antal komplikationer, färre reoperationer och minskat vårdutnyttjande får sjukhuset behålla det överskott som vårdepisodersättningen ger.

Definitionen av vilka besök/operationer som ingår i vårdepisoderna är framtagen av expertgrupper från de sjukhus som berörs av det nya ersättningssystemet. En vårdepisod kan exempelvis utgöra ett besök innan operation, själva operationen och två återbesök. Istället för att få betalt för fyra olika tillfällen, får man istället en större ersättning för operationen där även besöken ingår. Till detta får vårdgivaren även en ersättning för eventuella komplikationer som kan inträffa, baserat på historiska uppgifter från sjukhusen. Ersättningen justeras också efter vårdresultatet, det vill säga hur operationen har lyckats och hur patienten mår, för att stimulera vårdgivaren att genomföra förbättringar som leder till bättre hälsa.

Den nya ersättningsmodellen ska gälla:

Höft- och knäproteskirurgi på Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

Obesitasoperationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus.

Ryggkirurgi på NU-sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Frågor och svar 

Senast uppdaterad: 2017-12-18 14:04