Teamträning

Simulatorcentrum har fokus på teamträning där kommunikation, samarbete och ledarskap övas kring en medicinsk problemställning

Senast uppdaterad: 2017-05-04 10:35