Teamträning

Simulatorcentrum har fokus på teamträning där kommunikation, samarbete och ledarskap övas kring en medicinsk problemställning

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22