Strategier och utveckling

Foto: Fotograf Thomas Harrysson AB

Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i utvecklingsarbete. Detta kan ske i form av förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från Sjukvårdsstrategiska teamet.

Teamet arbetar strategiskt för att genomföra systemförändringar för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Detta leder till givande samarbeten och projekt. Vi bidrar till arbetet med dagliga, ständiga förbättringar och medverkar också till att stimulera och accelerera lärandet i organisationen. Målet är att stärka kvaliteten inom hälso- och sjukvården genom att utveckla helhetslösningar som utgår från patienternas behov och resurser.

Dessa förändringar innebär att vi behöver lämna stuprörstänkande och enkla lösningar. Det här gör vi tillsammans med patienter och vårdens olika professioner i samarbete med olika externa aktörer.

Vi erbjuder:

  • Facilitering

Syftet med facilitering är att inspirera och handleda en grupp som behöver input för att komma vidare i sin förbättringsprocess.

Faciliteringen kan ske genom olika aktiviteter. Facilitering kan innebära att:

  • Förbättra processer
  • Planera förändringar

Metoder som Sjukvårdsstrategiska teamet använder är till exempel MeetingSphere, styrkebaserat lärande eller framtidscafé.

  • Implementeringsstöd

Syftet med implementering är att bidra till att genomföra regionuppdrag, handlingsplaner, vårdprogram och medicinska riktlinjer.

  • Förbättringsprogram

Vi erbjuder stöd och handledning i upplägg och genomförande av förbättringsprogram.

Sylvia Määttä

Avdelningschef Systemutveckling och strategi
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37