Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 hp

Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, anordnar i samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola, uppdragsutbildningen Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp, under 2017-2019 samt 2019-2021.

Inbjudan Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, 30 hp

Cecilia Berg Backström

Samordnare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26