Grundprogram för verksamheter

Under hösten 2016 har ett arbete pågått för att ta fram material för fortsatta utbildningsinsatser. Tanken är att detta ska vara ett stöd till verksamheter som vill börja utveckla ett personcentrerat arbetssätt.

Grundprogram

Bildstöd

Grundprogram chefer och ledningsgrupper

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20