Kostnadsuppräkning av taxor

Från och med 1 december kostnadsuppräknas taxorna kort, normal, lång samt timtaxa som tas ut vid intygsskrivning.

Senast uppdaterad: 2017-04-04 08:34