Avgiftsfria besök i öppenvården för patienter fyllda 85 år

From 1 januari 2017 ska ingen patientavgift inom öppenvården tas ut för personer som fyllt 85 år.


Publicerad: 2017-04-04 08:44