Kostnadsfria preventivmedel för unga tom 20 år

From 1 januari 2017 är preventivmedel, såsom p-piller och långtidsverkande hormonpreparat kostnadsfria för unga tom 20 år. För mer informaton se avsnitt 7.2 Födelsekontrollerande verksamhet.


Publicerad: 2017-04-04 08:48