9. Kontaktpersoner i patientavgiftsfrågor

För tolkning och regelverk rörande patientavgifter inom Västra Götalandsregionen svarar koncernstab hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionen har en regional arbetsgrupp GRIP - Gruppen för tolkning av Regelverk och Information om Patientavgifter - under ledning av hälso- och sjukvårdsavdelningen. GRIP ska särskilt verka för en enhetlig tillämpning av gällande regler och avgifter samt att information om nya avgifter och regler når ut till berörda.

Frågor om patientavgifter besvaras av nedanstående kontaktpersoner för respektive förvaltning/verksamhet:

Länsjukvård Telefon 
Alingsås lasarett, Ingegerd Kempe 0700-82 22 16
Alingsås lasarett, Susanne Kjellberg 0322-22 67 59
Angereds Närsjukhus, Anette Adler 0700-82 42 70
Frölunda Specialistsjukhus, Charlotta Dahlgren 0700-81 65 26
Kungälvs sjukhus, Annelie Starcke Skånberg 0303-987 85
NU-sjukvården, Petra Andersson  010-43 565 45
NU-sjukvården, Pia Olsson  010-43 569 12
SkaS, Annika Esserius 0500-43 10 44
SU, Helen Edman  031-343 25 34
SU, Monica Forsström  031-343 25 43
SÄS 010-441 04 29
   
Habilitering & Hälsa Telefon 
Helene Nyström 010-441 37 18
   
Övriga verksamheter Telefon
VG Primärvård, Vårdval Rehab, övrig primärvård
(beställd primärvård), privata vårdgivare med med
avtal, läkare och fysioterapeuter - ersättning nationell
taxa
010-441 04 29
   
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28