Akutmottagning

På sjukhusens akutmottagningar tillämpas enhetstaxa. Patientavgiften är 300 kr oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

Barn och ungdomar till och med 19 år, personer som fyllt 85 år samt patienter med frikort betalar ingen patientavgift.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27