Abort/sterilisering

Här är en ingress om abort

Abort- och steriliseringsrådgivning är avgiftsfritt. Däremot ska patientavgift tas ut när ingreppen genomförs.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27