Beslutsstöd övervikt och fetma

För vem söker du beslutsstöd?

Barn och unga      Vuxna

Aktuellt

Rapport: En inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverige. Ida Karlsson, master i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, Göteborgs universitet 2017.

Björn Eliasson

Överläkare
E-post
Kontakt för frågor om förebyggande och behandlande

Annika Nilsson Gren

Handläggare
E-post
Kontakt för frågor om hälsofrämjande
Senast uppdaterad: 2017-08-17 14:40