Arbetsverktyg för skolsköterskor avseende överviktiga barn

Här finns ett verktyg för skolsköterskor att använda vid prevention av övervikt bland skolbarn. Verktyget består av en enkät som ifylles av skolsköterskan tillsammans med barn och föräldrar, eller tillsammans med en gymnasieelev. Verktyget består också av förtryckta kost- och motionsråd. Dessa delas ut efter samtalet och skolsköterskan följer upp barnet med cirka 2-4 besök under ett läsår. Föräldrarna bör delta vid stödsamtalen, med undantag för gymnasieungdomar som kan behöva besöka skolsköterskan ensamma.

Arbetsverktyg skolsköterskor VGR 2010 (pdf-fil)

Kostråd till föräldrar med barn med övervik (pdf-fil, öppnas i ny fönster)

Kostråd till ungdomar med övervikt (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Motionsråd till föräldrar med barn med övervikt (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Motionsråd till ungdomar med övervikt (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Motiverande samtal i skolhälsovården, Folkhälsoinstitutet (pdf-fil)

Verktygspärm för barn och ungdomar med övervikt och fetma 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23