Barnhälsovården

Centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen har tagit fram en film/DVD som kompletterar foldrarna ovan och som är tänkt att användas som underlag för samtal kring Förebilder, Mat och dryck, Aktivitet. Målgrupper är föräldrar och personal i förskolor, på barnavårdcentraler (BVC) och familjecentraler.

Ditt barns hälsobok

Ditt barns hälsobok - Barnhälsovården Göteborg och Södra Bohuslän

Mat, aktivitet och viktutveckling

Svenska

Mat, aktivitet och viktutveckling, Barn 1-2 år

Mat, aktivitet och viktutveckling, Barn 2-4 år


Övriga språk

Arabiska

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 1-2 år

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 2-4 år

Engelska

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 1-2 år

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 2-4 år

Somaliska

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 1-2 år

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 2-4 år

Sorani

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 1-2 år

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 2-4 år

Spanska

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 1-2 år

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 2-4 år

Turkiska

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 1-2 år (saknas)

Mat, aktivitet och viktutveckling, barn 2-4 år 

 

Finansiering

Filmen och foldrarna har finansierats av enheten för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsavdelningen. DVDn och foldrarna har distribueras till alla BVC i Västra Götaland under oktober 2011 och finns för nedladdning/visning på nedan.

Senast uppdaterad: 2017-06-26 14:28