Motiverande samtal

Vid samtal om hälsosamma matvanor bör hänsyn tas till hur ätbeteendet styrs av tankar, sinnesstämning och känslor. Att stötta självtillit, tron på den egna förmågan är mycket viktig. En välbeprövad samtalsmetodik är MI ”motiverande samtal”.

Motiverande samtal är en metod med fokus på individen och syftar till ett hälsofrämjande förändringsarbete. Råd ges utifrån behov som framkommer under samtalet. I det motiverande samtalet används bland annat öppna frågor och sammanfattningar.  En grundsten i samtalet är kunskap om förändringsprocessen. Som verktyg för att utforska hur personen känner och tänker och för att ta reda på var i förändringsprocessen denne befinner sig kan man använda sig av VAS-skalor.

Mer info om MI och mätsticka, se Folkhälsomyndighetens hemsida 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23