Läkemedel

I nuläget finns ett godkänt  läkemedel för behandling av fetma eller övervikt med komplikationer. Det förtjänar att framhållas att läkemedelsbehandling ges i tillägg till råd om kost och fysisk aktivitet, inte istället för livsstilsrådgivning.

För detaljerad information om läkemedlet  Xenical® hänvisas till FASS. Enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är Xenical® rabattberättigat vid uttalad fetma (BMI > 35 kg/m2) och vid BMI > 28 kg/m2 vid samtidig förekomst av diabetes.

Orlistat (Xenical®) inhiberar gastrointestinalt lipas och hämmar därmed spjälkningen av dietära triglycerider. Vid rekommenderad dos blockeras cirka en tredjedel av fettabsorbtionen, vilket ger förutsättningar för en negativ energibalans med åtföljande viktnedgång. Orlistat är indicerat vid fetma (BMI >30 kg/m²) eller övervikt (BMI > 28 kg/m²) med associerad risk/komplikationer. Orlistat finns som kapslar och doseras 120 mg x 3 d v s till huvudmåltiderna.  

Senast uppdaterad: 2017-05-16 15:43