Remissmallar och remisskriterier

Remissmall för fetmabehandling 

Bilaga till vårdbegäran/remiss för fetmabehandling

Denna remissmall anger de uppgifter som måste finnas i remissen för fetmakirurgisk behandling. Remissen är i Word-format och kommer att omformas till ett mer användarvänligt format för elektroniskt ifyllande.

Remissen skickas till:

Remissportalen Obesitas
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg  

Remissmall för plastikkirurgisk behandling

Remissmall för plastikkirurgisk behandling.pdf 

Vårdbegäran avseende uppföljning efter kirurgisk obesitasbehandling

Remissmall vårdbegäran avseende uppföljning efter kirurgisk obesitasbehandling.pdf 

Överföring av ungdomar med fetma till vuxenvård

Överföring av ungdomar med fetma till vuxenvård.pdf

Björn Eliasson

Överläkare
E-post
Kontakt för frågor om förebyggande och behandlande
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29