Material och länkar

Foldrar och broschyrer

Arbetsverktyg för skolsköterskor avseende överviktiga barn

Bamses må bra-tidning

Barnhälsovården - Mat, aktivitet och viktutveckling

Barnhälsovården: Äta, växa och må bra - Ett material från Barnhälsovården om bra mat- och rörelsevanor för barn

HUGA - nätverk för skolbarns hälsa - folder

Hälsoraketen  

Ideficsfoldrarna

Lätta tips

Livsmedelsverket

Mat för spädbarn, 0–1 år

Mat för barn, 1–2 år

Mat för barn och unga, 2–17 år

Mat i förskolan

Mat i skolan

Bra måltider i förskolan.pdf

Dokument

Nationella rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga 2015

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar (FYSS-kapitel FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR 2016-08-16)

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen rekommendationer om fysisk aktivitet för barn

Länkar

Aktivitetskataloger Göteborg

FaR barn och unga VGR

Borgskalan och upplevelseskalan

Fysisk aktivitet på recept - Statens folkhälsoinstitut

HUGA - nätverk för skolbarns hälsa

Livsmedelsverket - Barn och ungdomar

Motiverande samtal och strategier (MI)

Nationellt centrum för utomhuspedagogik

Skola i rörelse

Vårdguiden 1177 - Barn och föräldrar

Vårdguiden 1177 - Övervikt och fetma hos barn

Beräkna BMI

BMI med BMI-kalkylator

BMI-värden för barn.pdf

Statistik från Hälsoläget

Här hittar du statistiska data om levnadsvanor, sjukdomar och tandhälsa uppdelat efter nämndområde.

Senast uppdaterad: 2017-11-15 10:07