Försäkringsmedicin

På sidorna "Försäkringsmedicin" hittar du information om utbildning till både läkare och annan vårdpersonal. Du kan läsa mer om utvecklingsarbete inom området och du hittar kontaktuppgifter till processledare, rehabkoordinatorer och försäkringsmedicinskt ansvariga läkare. Här finns rutiner och styrande dokument för en god sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – både inom primärvård och länssjukvård.

 
 

Kontaktlistor

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika sjukförsäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner. 
        Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF)

  • Saknar du information eller har ideer om hur de försäkringsmedicinska sidornas användbarhet för vårdgivaren skulle kunna förbättras. Hör gärna av dig till innehållsansvarig. 
Senast uppdaterad: 2017-11-02 16:21