Mål och styrning

Mål och styrdokument inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen regleras i ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess i VGR.

Närhälsan har ett producentneutralt uppdrag

Överenskommelser inom de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) innebär att Närhälsan, via Styrelsen för beställd Primärvård, får ett uppdrag som sträcker sig mot alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen, oavsett huvudmannaskap. Det betyder att Närhälsan även stöttar och följer privata vårdcentraler.

HSN Göteborg & HSN Västra   HSN Norra   HSN Södra   HSN Östra

Bland annat har Närhälsan huvudansvaret för att driva de fyra lokala försäkringsmedicinska forumen i regionen. Närhälsan ska också ha processledare vars uppdrag är att stödja och följa upp att vårdcentraler driver och utvecklar sitt arbete med att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Via överenskommelserna har Närhälsan ansvaret för att erbjuda och distribuera stöd till alla vårdcentraler som har funktionen rehabiliteringskoordinator. Det finns en regional fördelningsnyckel som innebär att varje vårdcentral erbjuds ekonomisk ersättning för rehabiliteringskoordinator motsvarande en heltidstjänst för 25 000 listade patienter. Ersättningen för en heltidstjänst är 612 000 kronor per år. Denna betalas ut via Närhälsan.

Sjukhusen har förvaltningsspecifika  överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna 

Här ingår multimodal rehabilitering (MMR2) samt insatser för att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

HSN Norra och NU-sjukvården HSN Södra, HSN Västra och SÄS HSN Göteborg, HSN Västra och SU HSN Östra och SkaS HSN Göteborg och Frölunda HSN Göteborg och Angered HSN Västra och Alingsås HSN Västra och Kungälvs Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-09-21 15:07