Projekt och utveckling

Mobiliseringsinitiativet - Mobilisering mot stigande sjukfrånvaro

Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan bedriver försöksverksamhet inom projektet mobiliseringsinitiativet. Syftet är att få fram kunskap kring effektivt förebyggande arbete och att hitta lösningar som går att använda i större skala.

Försöken har två perspektiv: Västra Götalandsregionen som vårdgivare och som arbetsgivare.

Erfarenheter ur kunskapssammanställningen Att förebygga sjukfrånvaro ligger till grund för insatserna inom mobiliseringsinitiativet.

Övergripande information om mobiliseringsinitiativet  mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan.

Projektet genomförs januari 2015 till och med december 2017 och innefattar tre delar.

  • Tidig samverkan i VG om systematiskt kvalitetsarbete i primärvården
  • Västra Götalandsregionen som arbetsgivare om hälsofrämjande arbetsplatser (Ari Kokko, E-postadress)
  • Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling
    (Zarah Nettervik, E-postadress)

Avslutningskonferens

I samband med att projektet avslutas arrangeras en avslutningskonferens den 30 november 2017. Då kommer resultat, metoder och erfarenheter från projekten inom mobiliseringsinitiativet att presenteras. Konferensen riktar sig till tjänstepersoner och politiker som vill främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro inom sina organisationer.

För mer information om tidig samverkan i VG:
Mats Swanberg
Regionutvecklare
0761-480527
E-postadress

 

Tidig samverkan i VG

Delprojektet Tidig samverkan i VG handlar om att införa och tillämpa arbetsmodellen, ”Guide för tidig samverkan”. Guiden är en standardiserad vårdprocess för tidig samverkan i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.

Målet är att främja primärvårdens förutsättningar att erbjuda adekvat vård i rätt tid så att människor snarast kan återfå hälsa och vara kvar i arbete eller återgå i arbete.

Delrapporten för Tidig samverkan i VG beskriver införandet av arbetsmodellen.
Slutrapporten inom projektet summerar både införandet och tillämpningen av arbetsmodellen på nio testenheter i primärvården.

- Vi ser det som en framgångsfaktor för att minska och förebygga sjukskrivningar.

Så säger Malin Jalonen, projektansvarig vid Försäkringskassan för Mobiliseringsinitiativet i Västra Götaland i en artikel som publicerades på Försäkringskassans intranät den 7 augusti 2017.

Arbetsmodellen "Guide för tidig samverkan"

Guiden är ett verktyg för personalen att arbeta med vårdcentralens rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. Att systematiskt öka kvalitén och skapa bättre flöden i sjukskrivningsprocessen med hjälp av flödesanalys av patientprocessen. Verktyget ska utveckla lokala rutiner och arbetssätt för att från första vårdkontakt identifiera och utreda ärenden som kräver samordnade insatser.

Fördjupade försök vid nio vårdcentraler

Nio vårdcentraler har fungerat som testenheter och genomfört fördjupade försök. De har redovisat sina erfarenheter av att införa och använda arbetsmodellen Guide för tidig samverkan. 

De nio vårdcentraler som har varit testenheter inom ramen för "Tidig samverkan i VG" har sammanställt sina guider och förbättringsarbeten.

1. Närhälsan Angered Vårdcentral
Redovisning
Guide

2. Vårdcentral Carlanderska
Redovisning
Guide
Mötesstruktur
Rehabiliteringsplan

3. Närhälsan Floda Gråbo Vårdcentral
Redovisning 
Guide Floda
Guide Gråbo

4. Närhälsan Lerum Vårdcentral
Redovisning
Guide (kommer)

5. Medpro Clinic Stavre Vårdcentral
Redovisning
Guide

6. Backa Läkarhus Stenungsund
Redovisning
Guide

7. Närhälsan Tanumshede Vårdcentral
Redovisning
Guide
Arbetsrutiner
Statistik

8. Västerledens Vårdcentral Frölunda Torg
Redovisning
Guide
Flödesschema nya ärenden
Flödesschema pågående ärenden
Frågor från Socialtjänsten om arbetsförmåga
Patientinformation, vad gör en rehabkoordinator
Rehabkoordinatorns arbetsbeskrivning
Sjukskrivningspolicy
Policy, att ta över pågående sjukskrivning

9. Bräcke Diakoni Vilans Vårdcentral
Redovisning
Guide


Senast uppdaterad: 2017-09-22 12:38