Dokument – Mallar – Formulär

 

Med hjälp av arbetsmodellen Guiden kan personalen och rehabiliteringskoordinatorn utveckla vårdcentralens lokala rutiner för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Att systematiskt öka kvalitén och skapa bättre flöden i processerna med hjälp av flödesanalys av patientprocessen. Syftet är bland annat att från första vårdkontakt identifiera och utreda ärenden som kräver samordnade insatser.

Metodstöd

Länkar

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 16:00