Utbildning inom försäkringsmedicin

Det finns utbildningar inom försäkringsmedicin för alla berörda personalgrupper. Utbildningarna ges återkommande runt om i Västra Götaland.

Utbildningstillfällen och orter finns nedan. Till vissa av utbildningstillfällena finns också program och kursmaterial tillgängligt. Om du vill ha en pappersversion får du själv skriva ut kursmaterialet.

 Kontaktlistor

Program, kursmaterial och länk till anmälan för varje yrkeskategori

Utbildning för läkare som saknar tillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin. Kursen är obligatorisk för AT-läkare.

Utbildningen ger kompetens motsvarande delmål b4. Fortsättningsutbildning förutsätter genomgången grundutbildning. Det kommer att finnas möjligheter till ytterligare en utbildningsdag med specialitetsinriktad fördjupning.

16 maj 2018 – Dagen handlar om förebyggande sjukpenning, närståendepenning, handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning, invaliditetsintyg. Föreläsningar och falldiskussioner.

Kursen går i Skövde och vänder sig till läkare som inte har svenska som modersmål eller som är utbildad utanför Sverige. Vi går igenom centrala begrepp och deltagarna får öva på att skriva läkarintyg utifrån ICF-begreppen.

Kursen ger grundläggande kunskaper om sjukförsäkringen och Försäkringskassans regelverk. Den vänder sig till dig som är rehabiliteringskoordinator men också till dig som är behandlare, till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, eller logoped.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29