Fortsättningsutbildning – för specialistläkare och ST-läkare

Utbildningen ger kompetens motsvarande delmål b4. Fortsättningsutbildning förutsätter genomgången grundutbildning. Det kommer att finnas möjligheter till ytterligare en utbildningsdag med specialitetsinriktad fördjupning.

Kursen är obligatorisk och blandar teori och praktik. Lärandet sker genom föreläsningar, falldiskussioner och färdighetsträning. Utbildning baseras på patientsäkerhetslagen och på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2008:17 kapitel 2) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Socialstyrelsens intyg för uppfyllt delmål utfärdas efter kursen.

Målbeskrivning delmål b4 för ST-läkare

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Första dagen – 08.30–16.30

Program och kursmaterial för Göteborg och södra Bohuslän

- Inledning & presentation. Deltagarnas förväntningar
Introduktionsfilm: Sjukskrivning angår oss alla – din hjälp i konsten att sjukskriva

- VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess
Inledning

- Film: Sjukförsäkringen – från skråsamhälle till välfärdsstat

- Intyg och utlåtande – till vem och varför?

Paus med kaffe och smörgås

- Socialförsäkringen och Försäkringskassans regler kring läkarintyg
Socialförsäkringen och Försäkringskassans regler kring läkarintyg

Lunch 12:00 – 13:00 Vi bjuder på mat

- Hur du skriver ett bra läkarintyg utifrån DFA-kedjan - NY blankett
Läkarintyg enligt 27 kap 25 § socialförsäkringsbalken  Ladda ner och öppna blanketten – instruktioner visar sig när du håller markören över "hjälptext".
Lathund – läkarintyg LI - gäller den gamla blanketten

- Gruppdiskussion kring patientfall med beslutsstödet och Genushanden
Genushanden
Text till Genushanden

Paus med kaffe och kaka

- Förhållningssätt i sjukskrivarrollen – med fall och diskussion

- Hemuppgift till nästa dag

Andra dagen – 08.30-16.30

Program och kursmaterial för Göteborg och södra Bohuslän

- Summering av gårdagen

- Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivningsprocessen

- Uppdatering av regelverk: Sjuk- och aktivitetsersättning

Paus med kaffe och smörgås

- Hur du skriver ett bra läkarutlåtande – gruppdiskussioner kring fall
Läkarutlåtande för sjukersättning  Ladda ner och öppna blanketten – instruktioner visar sig när du håller markören över "hjälptext".
Lite tips om sjukersättning

Lunch 12:00 – 13:00 Vi bjuder på mat

- Jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Genusperspektiv på hälsa och vård

- Gruppövning kring patientfall med beslutsstödet och Genushanden
Genushanden
Text till Genushanden
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

SoS:s Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

Paus med kaffe och kaka

- Gruppövning kring patientfall – fortsättning
- Sammanfattning & avslutning

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-11-23 15:41