Halvdagsutbildning för icke-sjukskrivande vårdpersonal

Kursen ger grundläggande kunskaper om sjukförsäkringen och Försäkringskassans regelverk. Den vänder sig till dig som är rehabiliteringskoordinator men också till dig som är behandlare, till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, eller logoped.

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Program och kursmaterial för Göteborg och Södra Bohuslän

- Introduktionsfilm
Sjukskrivning angår oss alla

- VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess
Inledning

- Genusperspektiv på hälsa och vård
Genusperspektiv på hälsa och vård
Genushanden
Text till Genushanden

Paus med kaffe

- Begreppen sjukdom och arbetsförmåga
Sjukdomsbegreppet och bedömning av läkarintyg

- Försäkringskassans organisation och regelverk
Försäkringskassans uppdrag

- Socialstyrelsens beslutsstöd
Om beslutsstödet
SoS:s Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
E-postadress

Kursinnehåll

Kursen handlar om sjukförsäkringen, rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans arbetsmetodik och jämställd sjukskrivning.

- Flera centrala begrepp tas upp som sjukdom, arbetsoförmåga, rehabiliteringskedjan, sjukpenning på normalnivå, fler dagar med sjukpenning på normalnivå, sjukpenning på fortsättningsnivå, fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå, rehabiliteringsersättning, arbetsresor, förebyggande sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, arbetsträning, arbetsprövning.

- Försäkringskassans organisation och arbetsordning

- DFA-kedjan – Diagnos, Funktions- och Aktivitetsbegränsning

- Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – Vägledning för sjukskrivning och de diagnosspecifika rekommendationerna.

- Jämställd sjukskrivning

- Sjukskrivningar ur ett genusperspektiv – sjukvårdens ansvar för jämställda sjukskrivningar och könsuppdelad statistik.

- Fallbeskrivningar – Diskussion utifrån avidentifierade patientfall med fokus på DFA-kedjan.

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26