Utbildning för rehabiliteringskoordinator

Utbildningen för rehabiliteringskoordinator är stegvis uppbyggd

Du kan läsa mer om de olika utbildningsstegen nedan, vad de innehåller, vilka krav som ställs och hur du anmäler dig.

1. Introduktion i rollen inklusive halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

2. Heldagsutbildning för rehabiliteringskoordinator

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet 7,5 högskolepoäng

1. Introduktion och halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

Introduktionen till rollen som rehabiliteringskoordinator ska du få tillsammans med din lokala processledare och chef. För att få mer information om vad som gäller för dig, ta kontakt med din lokala processledare.

I samband med din introduktion ska du också gå vidare med halvdagsutbildningen för icke sjukskrivande personal.

2. Heldagsutbildning

Utbildningsdagen handlar om arbetsgivarens, Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och socialtjänstens ansvar och möjligheter. Under dagen går vi igenom fallbeskrivningar och det ges flera tillfällen för diskussion.

Förutom att du ska ha genomgått halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal rekommenderas att du också har arbetat i cirka sex månader som rehabiliteringskoordinator innan du deltar i heldagsutbildning.

Nästa tillfälle för heldagsutbildning är den 19 september 2017.

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Program och kursmaterial

Program 19 september – uppdaterat

08.30-16.30

Kaffe och smörgås med mera serveras från 08.00 samt vid 09.45

- Inledning & presentation

- Försäkringsmedicin
Försäkringsmedicinsk definition
Klinisk försäkringsmedicin

- Försäkringskassans uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Kaffepaus med smörgås och en liten buffé

- Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Lunch och mat 11.30-12.30

- Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering

Paus med kaffe och mycket smått och gott

- Socialtjänstens uppdrag i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen

- Diskussion och avslutning

 Läs mer inför din utbildningsdag

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

Medverkande

Catarina Bremström      Västra Götalandsregionen
Gunnel Amonsson Försäkringskassan
Helene Ohlsson Arbetsförmedlingen
Heide Kamperin Västra Götalandsregionen
Evy Almstrand Socialtjänsten – kommunen
Åsa Radl Västra Götalandsregionen
   
   

Kursansvarig

Åsa Radl Processledare, Sjukskrivning och Rehabilitering
E-postadress

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet

Vidareutbildning för dig som är rehabkoordinator "Koordinering av rehabiliteringsprocessen" 7,5 högskolepoäng.

Läs mer om utbildningen i kursplanen.

Utbildningen är i första hand till för Västra Götalandsregionens personal och är då kostnadsfri. Externa sökande erbjuds möjlighet att delta i mån av plats och då till en avgift om 17 000 kr (inkl. moms).

Deltagare anmäls av processledare eller chef till: E-postadress

Anmälan ska innehålla uppgifter om deltagare: - Namn - Personnummer - Grundprofession - Arbetsplats - E-postadress

Vårterminen 2017

Göteborg - 8 och 9 februari - 1 och 2 mars - 30 och 31 mars - 4 och 5 maj

Höstterminen 2017

Göteborg 7 och 8 september - 4 och 5 oktober - 25 och 26 oktober - 7 och 8 december

Om du undrar över något, kontakta gärna Lena Björk 0702-05 24 30


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26