Utbildningsdag för specialistläkare

16 maj 2018 – Dagen handlar om förebyggande sjukpenning, närståendepenning, handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning, invaliditetsintyg. Föreläsningar och falldiskussioner.

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Program 16 maj 08.30-16-30

Göteborg & södra Bohuslän

- Välkommen och presentation – deltagarnas förväntningar

- Introduktionsfilm: Sjukskrivning angår oss alla – din hjälp i konsten att sjukskriva
Inledning – Försäkringsmedicin

- Sjukskrivningsdilemman

Paus med kaffe och smörgås

- Förebyggande sjukpenning, närståendepenning, handikappersättning och vårdbidrag

- Övriga intyg: assistansersättning, invaliditetsintyg & AFA

Lunch 12:00 – 13:00 Vi bjuder på mat

- Genusperspektiv på hälsa och vård

- Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivningsprocessen

- Hur du skriver ett bra läkarutlåtande – gruppövning kring patientfall
Läkarutlåtande för sjukersättning  Ladda ner och öppna blanketten  instruktioner visar sig när du håller markören över "hjälptext".

Paus med kaffe och kaka

- Fortsättning på gruppövning kring patientfall

- Sammanfattning och avslutning

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-02-12 15:08