Förskrivarutbildning

Förskrivarutbildningen består av sex presentationsmaterial. Klicka på pusselbitarna eller länkarna nedan för att öppna de olika delarna i utbildningsmaterialet. Mer information om hur du använder materialet finns i vägledningen. Delar av innehållet i modulerna Förskrivningsprocessen och Handbok stämmer inte helt överens med Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel som gäller från och med 1 maj 2015. Dessa Moduler är därför inte längre läsbara. Motsvarande information finns i Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Förskrivarutbildningens sex moduler