Förskrivning till patienter inom och utom Västra Götaland

Här kan du läsa mer om de regler som gäller generellt samt vad som gäller vid exempelvis vid flytt, utomlänsvård eller vård av personer från andra länder. Du måste dock alltid informera dig om förutsättningarna att förskriva hjälpmedel i varje enskilt fall.

Förskrivning till person som är bosatt i Västra Götaland

Förskrivning till person bosatt i annat län

Hjälpmedel vid resor

Vård av personer från andra länder

Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller till annat land