Övergångsregler

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare. Vilket beskrivs i Process för förändringar i handboken

För närvarande finns det inga aktuella övergångsregler.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26