063021 Ögonproteser

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i oftalmiatrik

Kriterier

s210 Avsaknad av struktur i ögonhåla

Mål

Ersätta intrycket av ett öga

Åstadkomma ansiktssymmetri

Anvisningar

Avser utvändigt anbragda proteser som används för att ersätta intrycket av ett öga. Här ingår orbitaepites (ögonhålproteser).

Utvärdering och uppföljning

Kontroll sker regelbundet en gång per år hos ansiktsprotetiker. Vid behov kontaktas förskrivaren.

Patientens ansvar

Patienten är inte ersättningsskyldig vid förlust av eller skada på ögonprotes.
I övrigt se riktlinjer

Antal utrustningar

Se riktlinjer

Kostnadsansvar

Sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-03-30 15:43