090305 Ytterkläder

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

Barn eller ungdom 3 till och med 17 år med behov av e1201 Stödjande produkter för personlig förflyttning; rullstol/sittvagn

Mål

b5501 Att bibehålla kroppstemperatur

Anvisningar

Avser endast åkpåse. Åkpåse kan inte förskrivas till barn under 3 år och endast som tillbehör till förskriven sittvagn eller rullstol.

Åkpåsen får inte ersätta kläder och kan enbart förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkter i allmän handel.

Kostnadsansvar

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam