090603 Huvudskydd

Fökrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, i samråd med läkare
För huvudskydd vid avsaknad av skallben:

  • Läkare
  • Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och ortopedingenjör i samråd med läkare

Kriterier

Kraftigt ökad risk för skallskador
eller
s7100 Avsaknad av skallben

Mål

s110 Skydda strukturer i hjärnan

Anvisningar

Avser endast hjälm.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20