183015 Portabla ramper

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast

Kriterier

d465. 4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (förflyttningshjälpmedel) vid nivåskillnader

Mål

d465 Att förflytta sig med hjälp av utrustning (förflyttningshjälpmedel)

Anvisningar

Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den egna bostaden, vid behov av permanent ramp handläggs detta som bostadsanpassning. Ramp kan förskrivas till patient med ofta återkommande behov av att medföra och använda ramp på annan plats än den egna bostaden. Ramp kan även förskrivas för lastning av manuell rullstol i och ur bil eller till släpvagn, under förutsättning att det ingår i målet med rullstolsförskrivningen att rullstolen ska tas med i bil

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam